Deloitte

Deloitte je největší tým poskytující poradenské služby v pojišťovnictví ve střední Evropě. Jejich služby zahrnují podporu v oblasti pojistněmatematické, řízení rizik, regulace a jejich další businessové aplikace v pojišťovnictví. Tento tým tvoří více než 70 konzultantů specializujících se na pojišťovnictví a je rozdělen do několika lokací, jako je Praha, Varšava, Budapešť nebo Záhřeb.

Tým Actuarial & Insurance Solutions

Jsme největší tým poskytující poradenské služby v pojišťovnictví ve střední Evropě. Naše služby zahrnují podporu v oblasti pojistně-matematické, řízení rizik, regulace a jejich další businissové aplikace v pojišťovnictví. Náš tým tvoří více než 70 konzultantů specializujících se na pojišťovnictví. A je rozdělen do několika lokací, jako je Praha, Varšava, Budapešt nebo Záhřeb.

Struktura společnosti Deloitte

Deloitte Česká republika

Společnost Deloitte Česká republika je jednou z předních organizací, které v zemi nabízejí odborné služby. Firma poskytuje své služby řadě největších společností v České republice, veřejným institucím a úspěšně se rozvíjejícím subjektům. Prvořadou snahou našich odborníků s mezinárodními zkušenostmi je poskytovat špičkové a konzistentní služby všude tam, kde to naši klienti potřebují.

Společnost Deloitte Česká republika zaměstnává v kancelářích v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové více než 1 300 pracovníků.

Naše firma je plně integrovaná v rámci celé střední Evropy. Znamená to, že nadnárodní společnosti, které podnikají v několika středoevropských zemích, mohou těžit z toho, že využíváme znalosti a zkušenosti regionálního týmu odborníků, kteří své služby poskytují na místní úrovni.

Mapa zastoupení Deloitte

Deloitte ve střední Evropě

Deloitte ve střední Evropě má více než 6 000 zaměstnanců, poskytuje své služby klientům prostřednictvím 44 pracovišť v 18 zemích (včetně Polska, Maďarska a České a Slovenské republiky) a vykazuje roční výnosy překračující částku 396 milionů EUR.

Naše regionální firma ve střední Evropě je členem mezinárodní organizace Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Deloitte globálně

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 264 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.

Profil společnosti Deloitte

Společnost Deloitte předává svým klientům měřitelnou hodnotu prostřednictvím globální sítě odborníků na různá odvětví s jedinečnými vědomostmi a zkušenostmi.

Po 29 letech působení v České republice se těšíme pověsti renomované firmy a jsme přední společností na trhu auditorských a konzultačních služeb.

Naší hlavní silnou stránkou je schopnost poskytovat komplexní služby pokrývající všechny důležité oblasti fungování společnosti. Za koordinaci služeb odpovídá vedoucí partner pro poskytování služeb klientům. Konkrétní služby jsou pak poskytovány jednotlivými odbornými partnery a manažery firmy.

Další konkurenční výhodou naší firmy jsou odborné znalosti našich místních a zahraničních odborníků a jejich přehled o jednotlivých oborech. Díky regionální struktuře společnosti Deloitte můžeme v případě potřeby využít znalostí a zkušeností našich specialistů z dalších zemí nejen středoevropského regionu, ale celého světa.

Místní týmy specialistů na standardy IFRS spolupracují s Centry společnosti Deloitte pro IFRS po celém světě. Lokální týmy pracovníků zaměřujících se na účetní metodiku sledují vývoj v oblasti českých účetních postupů a názorů na správné účtování.