Kooperativa

Kooperativa je univerzální pojišťovna, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Jedná se o českou firmu se stabilním zázemím skupiny Vienna Insurance Group.

Kvalita poskytovaného servisu je pro nás stejně důležitá jako porozumění každodennímu životu. Důvěru stavíme na rychlém a osobním řešení nejen u pojistných událostí, ale také při sjednání smlouvy nebo běžném kontaktu.

Vienna Insurance Group

Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group (VIG). Jde o předního specialistu na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům.

Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha.

Sponzoring

Uvědomujeme si naši společenskou odpovědnost. Snažíme se, aby lidé vnímali značku Kooperativa jako pojišťovnu pro české lidi, která rozumí jejich potřebám, stará se o jejich dobro a je na „každém kroku“. Právě proto se soustředíme na projekty, které jsou pro Čechy typické.

Jaké podporujeme projekty:

  • dlouhodobé a stabilní s potenciálem pro další rozvoj
  • umožňující vystupovat v roli generálního nebo hlavního partnera
  • propojující aktivitu s dalšími nástroji marketingu (image reklama, vztahy s klienty, vztahy se zaměstnanci), které jsou svou náplní vhodné k pojišťovně s celorepublikovým působením

Společenská odpovědnost a diverzita v zaměstnání

Kooperativa vnímá koncept společenské odpovědnosti jako nedílnou součást svého podnikání. Jsme si vědomi toho, že obchodní a podnikatelské aktivity společnosti jsou bezpodmínečně propojené s prostředím, které nás obklopuje.

Vedle aktivit, které zastřešuje Nadace Kooperativy, se naše společnost věnuje řadě projektům v oblasti prevence vzniku škod a dopravní bezpečnosti, ekologie či dbáme na diverzitu v zaměstnání a inspirativní prostředí pro naše zaměstnance. Ctíme pravidlo, že naši zaměstnanci mají nejen pracovní, ale také osobní životy, a vytváříme podmínky pro lidi, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění. Všechny tyto aktivity máme zastřešeny Strategií odpovědného a udržitelného podnikání (CSR).

 

Volné pozice partnera

Nenalezeny žádné volné pozice