Co je pojistná matematika

Stručně: pojistná matematika je část matematiky, která se zabývá zkoumáním matematických zákonitostí v měření, řízení a sdílení rizik a aplikací těchto poznatků. Tolik definice. Je toho ale mnohem více.
Autor: Administrátor

Již od chvíle, kdy se pojištění ve starověku objevilo, byla pojistná matematika jeho nedílnou součástí a v zásadě lze bez nadsázky říci, že bez pojistné matematiky by tehdejší pojištění ani dnešní pojišťovnictví neexistovalo.

I když šlo tehdy v zásadě o aplikaci běžné lidské zkušenosti zachycené ve rčeních „Nemít všechna vejce v jednom košíku“, „Risk je zisk“ a „Sdílená bolest je poloviční bolest“, stejné principy jsou základem pojištění i pojistné matematiky dodnes. Použití těchto rčení se v kontextu pojistné matematiky časem výrazně zkomplikovalo s tím, jak se komplikovaly situace, do nichž se lidé dostávali. Komplikoval se postupně i ekonomický systém, ve kterém se s těmito situacemi vypořádávali.

Nicméně lze říci, že pojistná matematika v zásadě dnes jako tehdy řeší do kolika a jakých košíků ta která vejce rozdělit v závislosti na tom, o kolik jich je kdo ochoten přijít, jaká je cena rizika a jak nastavit zisk za přijetí tohoto rizika, aby risk byl zisk i podle představ toho, kdo riziko nese, a jak vlastně bolest sdílet, aby pro postižené nebyla jen poloviční, ale co nejmenší.

K tomuto cíli používá pojistná matematika velký rozsah matematických znalostí z oblastí pravděpodobnosti a statistiky a využívá i řadu technologických vymožeností dnešní doby, jako jsou strojové učení, umělá inteligence apod.

Říkají vám něco rčení: „Nemít všechna vejce v jednom košíku“, „Risk je zisk“ a „Sdílená bolest je poloviční bolest“? Stejné principy jsou základem pojištění i pojistné matematiky dodnes.
šatna

Klasický problém šatnářky

Pánové přijdou do divadla a odloží své klobouky do šatny. Při odchodu šatnářka každému vydá právě jeden klobouk. Jaká je pravděpodobnost, že žádný z pánů nedostane při odchodu svůj klobouk? Předpokládejme, že nikdo z pánů nebude reklamovat přidělený klobouk.
Detaily
Čísla

Narozeninový paradox

Pamatujete na to, když nějací dva spolužáci ve vaší školní třídě nebo kolegové na pracovišti měli narozeniny ve stejný den? Říkali jste si, že to je zajímavé a nepravděpodobné? Napadlo vás zjistit, jaká je vůbec pravděpodobnost takové události? Kolik myslíte, že potřebujete náhodně vybraných lidí v jedné místnosti, aby pravděpodobnost, že v dané skupině budou mít dva lidé narozeniny ve stejný den, byla téměř 100%? Možná vás výsledky překvapí.
Detaily