EGAP

Pojišťujeme tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s exportem z Česka. Podporujeme všechny české exportéry bez rozdílu právní formy, velikosti a objemu financování.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. – BEREME NA SEBE VAŠE RIZIKA

Od roku 1992 zajišťujeme nezastupitelnou podporu českým exportérům. Pojišťujeme tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z Česka a doplňujeme trh i tam, kde již komerční pojišťovny nestačí. Vybudovali jsme komplexní portfolio služeb pro firmy všech velikostí a našimi produkty pokrýváme všechny fáze obchodních případů. Své služby poskytujeme všem českým vývozcům.

Pojišťujeme:

  • faktury se splatností do 2 let i delší
  • faktury odkoupené bankou se splatností do 2 let i delší
  • banky financující vývoz
  • akreditivy i odkupy pohledávek z akreditivu
  • předexportní úvěry
  • investice v zahraničí
  • bankovní úvěry na investice v zahraničí
  • odstoupení zákazníka od smlouvy
  • bankovní záruky

Čeští exportéři se i díky nám stávají konkurenceschopnější, nejsou znevýhodněni oproti zahraničním exportérům a získávají jistotu úspěšného dokončení kontraktu. Za dobu naší historie se nám podařilo pojistit export do 118 zemí za více než 890 miliard korun.

Volné pozice partnera

Nenalezeny žádné volné pozice