Řízení datové kvality

Metadata-powered management datové kvality (DQ) pojišťovnictví. Seminář je organizován primárně pro zaměstnance pojišťoven pracující v oblasti řízení rizik.
Calendar10. září 2019Time09:00PlaceČeská asociace pojišťoven
Event vytvořil: Ivo Půr
Přednášející:            David Holeš, Chief Solution Architect, Ataccama, skupina Adastra
Obsah:

Metadata-powered management datové kvality (DQ) pojišťovnictví

Katalog pro řízení digitálních procesů

  • digitalizace procesů v pojišťovnictví
  • datová podpora digitálních procesů
  • role katalogu a jeho přínos pro udržitelný agilní rozvoj
DQ monitoring
  • datová kvalita v digitálním světě
  • metody sledování a vyhodnocování datové kvality
  • navazujiící procesy řízení datové kvality

DQ kontroly podle regulací

  • Solvency II a GDPR

Případové studie Ataccama ze zahraničního pojišťovacího trhu – Evropa a Severní Amerika