Pojistných matematiků nepřibývá, firmy přitom o ně mají čím dál větší zájem

Aktuáři neboli pojistní matematici. Profese, u které si většina lidí jen těžko dokáže představit, jaká je přesně náplň jejich činnosti.
Autor: Ivo Půr

„Stejně jako řada jiných úzce specializovaných profesí s přírodovědným nebo technickým zaměřením dnes čelí odlivu zájmu studentů o technické obory, a to přesto, že poptávka po odbornících tohoto typu ze strany pojišťovacího průmyslu rapidně roste,“ řekl na konferenci ke 100. výročí vzniku České společnosti aktuárů (ČSpA) předseda tohoto profesního sdružení Jan Šváb. Sdružení chce využít právě letošní výročí ke zviditelnění profese, která je sice náročná, odpovědná, ale také pestrá a vysoce hodnocená.

Potřebu kvalitních pojistných matematiků na konferenci zdůraznil také guvernér České národní banky Jiří Rusnok. „V poslední době prošly pojistně-matematické nástroje velmi rychlým vývojem, pojistné produkty jsou stále komplexnější, vzrostla také konkurence na trhu, přísnější jsou i regulace a normy, které je třeba dodržovat. To vše jsou důvody, proč nestačí mít jen kvantitativně orientované pojistné matematiky,“ řekl Rusnok. Podle něho nestačí jen akademické a technické znalosti. Právě dnes, víc než kdy jindy, je nutné doplnit je i obchodním pohledem a zkušenostmi. „Soft skills nabývají na důležitosti. Jedna věc je umět rizika správně a přesně vypočítat, druhá je ale své doporučení umět kolegům z jiných oborů vysvětlit a management o potřebě navrženého řešení přesvědčit,“ dodal guvernér národní banky.

Jiří Rusnok na konferenci 100 let ČSpA.

Poptávka po pojistných matematicích je v poslední době stále vyšší. Mohou za to jejich dovednosti a rozšiřující se možnosti uplatnění. Jejich počet, ale neroste dostatečně rychle. Aktuální studenti vysokých škol patří ke slabším populačním ročníkům a zároveň mají daleko větší zájem o humanitní než technické obory. „Naši členové se díky kvalitám svým a našeho vzdělávání uplatňují v zahraničí, a naopak k nám přicházejí kolegové ze Slovenska a v menší míře i z dalších zemí,“ řekl Šváb.

Za posledních 10 let se počet pojistných matematiků v Evropě zvýšil o zhruba 7000 tedy o 40 % na 25,5 tisíce. Jde tedy o poměrně výběrovou profesi i v Evropském měřítku. Nejvíce jich je v Británii, Německu a Francii. Ve střední Evropě rostou počty příslušníků této perspektivní profese v Rakousku i Polsku výrazně dynamičtěji než u nás, kde počet aktuárů poslední tři roky stagnuje. ČSpA má aktuálně 300 členů, z toho 107 s certifikátem.

ČSpA chce negativní trend ve vývoji počtu aktuárů zvrátit. K většímu povědomí o profesi chce využít také aktuální 100. výročí své existence. Proto také i na včerejší konferenci byly hlavním tématem aktuální příležitosti a výzvy, které budou pojistnou matematiku a pojišťovnictví definovat v příštích letech. Jednou ze změn, na které by se měl obor připravit, je podle účastníků například umělá inteligence.

konference 100 let ČSpA

Konference 100 let ČSpA

Kdo jsou pojistní matematici?

Jsou to odborníci, kteří používají své znalosti a dovednosti pocházející z matematiky, informatiky, ekonomie, financí a podnikání k měření a řízení rizik a nejistot. Zejména pak v kontextu pojišťoven, zajišťoven a penzijních fondů, pro které jsou naprosto nezbytní ať už jako zaměstnanci nebo poradci. V poslední době ale pojistní matematici nalézají rozsáhlé uplatnění i v jiných finančních i nefinančních institucích a firmách.

Záběr analýz i uplatnění aktuárů v pojišťovnictví i mimo něj se značně rozšiřuje. Nenajdeme je tedy jen jako posuzovatele rizik v pojišťovnách, ale také ve všech oblastech řízení podnikových rizik, v datově analytických týmech, i v nejvyšších patrech řízení podniků. Pojistní matematici přispívají k řízení investic a aktiv, sestavují strategické analýzy a podílí se na celé řadě dalších činností jako je zkoumání chování klientů nebo distribučních kanálů apod.