Články

Pojistná matematika a její význam v ochraně přírody a krajiny

Pojistná matematika a ekologie – na první pohled se může jednat o dva neslučitelné obory, ale svět je složitý a vše souvisí se vším. V oblasti majetkových škod jsou právě pojistně-matematické analýzy velmi cenným zdrojem informací a ekonomických argumentů, proč je třeba investovat do jejich prevence. V období nastupující klimatické změny je třeba takto přemýšlet dvojnásob. Ekonomické…

Detaily

Kolik stojí založit si vlastní pojišťovnu?

Banky i pojišťovny v České republice jsou dlouhodobě slušně ziskové. V průměru oba typy finančních institucí mají mezi lety 2008 až 2019 návratnost vlastního kapitálu kolem 15 %. I v roce silně ovlivněném pandemií Covid19 si banky udržely návratnost na úrovni kolem 7 %, zatímco u pojišťoven tento ukazatel byl dokonce na 16 %, tedy lehce nad průměrem sledovaného období. Nejníže pak tento ukazatel byl v sektoru pojišťovnictví během sledovaného období v roce 2014, kdy se pohyboval kolem 7.5 %. Vyplatí se vůbec zakládat novou pojišťovnu?
Detaily

Pojistná matematika v pojištění vozidel

Oficiální definice pojistné matematiky říká, že se jedná o tu oblast matematiky, která se zabývá zkoumáním matematických zákonitostí v měření, řízení a sdílení rizik a aplikací těchto poznatků v praxi. V následujícím článku si ukážeme, co to prakticky znamená.
Detaily

Projekce počtu úmrtí na covid-19

18.10.2020 V předchozích článcích (zde a zde) jsme se věnovali analýze skutečných dat ohledně úmrtnosti. Pojistní matematici se však musí hlavně věnovat odhadu budoucnosti. V případě pojišťoven to znamená horizont desítek let, my si můžeme ukázat modely odhadu na desítky dní na případu počtu úmrtí na COVID-19 v závislosti na počtu nakažených v předchozích dnech. Při této projekci jsme…

Detaily

Klid před bouří aneb evropské léto s koronavirem

15.10.2020 Skončilo léto, takže se nám naskýtá dobrá příležitost pro další vyhodnocení úmrtnosti související s COVD-19 navazující na náš předchozí článek. Léto zmiňujeme z důvodu sezónního působení viru, které je z dostupných hodnot zřejmé a pro hodnocení situace zásadní. New York V předchozím článku jsme porovnávali úmrtnosti za Česko (CZ), Velkou Británii (UK), Nizozemsko (NL) a Švédsko (SE). Tentokrát…

Detaily